:: Dinamika Medicine :: Medical Devices s.r.o.
Medical Devices s.r.o.
  Nowości
  Szukanie
  
 
 
Kontakt
Medical Devices s.r.o.
Address in Slovakia:
Nemocnicna 16, 99001 Velky Krtis.
email: info@mdevice.eu
tel: +421911324013
Office in Hungary:
1149 Budapest, Vezér utca 79/2
email: info@mdevice.eu
tel:
mobile: +36705189313
Czech republic:
Pavel Szklenár
mobile: +420723593377
Greece/Cyprus:
email: cardio@on.gr
tel: + (30) 210 9839217
+ (30) 697 2324108
EN RU SK HU PL
Dinamika Medicine

Dinamika Medicine - cyfrowy analizator biorytmów - jest sprzętowo-programowy kompleks, przeznaczone do analizy ludzkiego serca i mózgu, rytmów pochodzących z electrocardiosignalów częstotliwości szerokopasmowych. System jest oparty na nowej technologii analizy informacji nieliniowych sygnałów o różnym charakterze fizycznym - tak zwanych ;neurodynamczny Fractal;.

Przy projektowaniu systemu były używane, najnowsze osiągnięcia teoretycznej i klinicznej medycyny i fizjologii , i kilka nowych bardzo informatywnych wskaźników w ocenie zdrowia.

Dinamika Medicine pozwala :

- ocenić - w trybie kontroli - poziom i rezerwy regulacji układu sercowo-naczyniowego, wegetatywnego i centralnego,ocenić odchylenia tych parametrów od wartości prawidłowych;
- ocenić poziom uszkodzenij i rezerwy energii organizmu na różnych poziomach regulacji;
- monitorowanie - w dynamicznym trybie monitorowania - funkcjonalny stan pacjenta i ocenić skuteczność różnych metodów leczenia, w realizacji leczenia-i-działania profilaktyczne;
- z pomocą kolorowej i muzycznej stymulacji i specjalnym kontrolowanym oddychaniem w trybie biologiczny feedback - przy psycho-emocjonalnych naruszeń w przypadku słabości
używać "dope effect" i tym usunąć trudności
- do stworzenia raportu medycznego oraz dostarczyć niezbędne zalecenia wyniki analizy komputerowej.

System Dinamika Medicine pomaga lekarzom w każdej dziedzinie medycyny w celu monitorowania wszystkich parametrów funkcyonalnego stanu pacjenta, aby przewidzieć ich zmian, w celu oceny rezerwów organizmu i skuteczności leczenia

Przy współpracy terapij tradycyjnych i nietradycyjnych, sprzęt ;Dinamika Medicine; pozwala na stworzenie unikalnych diagnostycznych terapeutycznych mini-studia, wykonanym cykłem ;diagnostyka - leczenie - monitoring - prognoza; w różnych warunkach środowiskowych.

Możliwości systemu Dinamika Medicine  

 • rejestracja EKG odprowadzień standardowych, monitorowanie w czasie rzeczywistym funkcjonalnych parametrów
 • ocena poziomu samoregulacji w trybie biologicznego feedback
 • skrining i diagnostyka funkcyonalnego stana pacjenta
 • dynamiczne monitorowanie zmian funkcjonalnych parametrów - Kalendarz zdrowia i zegar.
 • codzienne prognozy psycho-fizycznej aktywnośći w trybie ;zegar biologiczny;
 • ocena stanu układu sercowo-naczyniowego i nerwowo-humoralnego, regulacji zgodnie z ;złotym podziałem; na czasowy parametry EKG 
 • ocena parametrów wegetatywnej  regulacji za pomocą statystyki, czasu i metodą spektralnej analizy rytmów serca
 • ocena parametrów regulacji centralnej i układu hormonalnego, przez metodę "analiza neurodynamczna" ludzkich rytmów biologicznych
 • ocena psycho-fizycznej kondycji pacjenta za pomocą metody analizy fazowej i mapowania biorytmów mózgu
 • ocena stopnia harmonizacji biorytmów organizmu i oceny parametrów o informacje stanu odporności przez fraktalne metody analizy
 • automatyczna ocena PQRST parametrów z możliwością ręcznej korektą
 • raport medyczny lekarski, jako wyniki analizy komputerowej
 • zapisywanie i drukowanie wyników badania
 • tworzenia kartonów ambulatornych pacjentów, z 15.000  diagnostycznych danych
 • tworzenie elektronicznych kartotek 

Specyficznośći systemu

Wymagane informacje są zawarte w pięciu minut z odprowadzeń EKG. Pacjent może być na stojąco lub w pozycji siedzącej
Fale mózgowe są składnikami sygnału EKG, które są zarejestrowane w szerokim zakresie częstotliwości. Elektroencefalogram nie jest portrzebny konieczne.Kontrola wskazówek stanu funkcjonalnego, możliwa bezpośrednio w zapisie EKG w czasie rejestracji.
Określenie indeksa samostawienie i korekcja psychoemocyonalnego stana pacjenta jest możliwą w trybie biofeedback.
Z pomocą fotoaparatu cyfrowego możno dodać zdjęcza pacjenta do kartoteki.
Niezależne od sieci zasilania umożliwia robinie testów na różnych miast lub w okoliczności domowej.

Na podstawie tych pomiarów, program oblicza prawidłowego oddychania indiwidualnego pacjenta.Tę ćwiczenie trwają 5 minut.

Aplikacje

Specjalistyczne instytuty naukowo-badawcze, kliniki, przychodni,lekarz medycyny pracy, prywatne praktyki.

- Dynamiczne badania w celu sprawdzenia funkcjonalnego stana pacjenta, skóteczność procesu leczenia, mozliwość używania w różnych terapiach.
- Wybór i optymalizacja zarządzania i planu leczenia.
- Multi-monitorowanie pacjenta w sali operacyjnej, na oddziałach intensywnej terapii i przy intensywnej terapii.
- Przy rechabilitacji kontrola stanu funkcionalnego. i prognozowanie.
- Szybka diagnoza stana funkionalnego i psychofizycznego pacjenta, drukowanie wyników po zamiaru.
- Wnioski i zarządanie dla pacjentów do lekarze specialisty lub inne badanie.
- Oceny skutecznośći tradycyjnych i nietradycyjnych terapij.

Elektrownie jądrowe, linii lotnicze, krajowe organy bezpieczeństwa, banki, itd.. specjalne służby zdrowia mogą używac

- przy wyborze odpowiedniego personelu
- badania i diagnostyzowanie personelu
- operatorzy, piloci, kierowcy itd, znaczy że którzy mają monotonny stresowany zawód,
możliwość kontroli i prognozy psychofizycznego stanu
- zindywidualizowane optymalnego doboru rozwiązania dla zmęczenie, chroniczne zmęczenie, zaburzenia snu, itd..
- wyeliminwanie tych, którzy używali narkotyków w trakcie ich działalności

Badania - leczenie w ośrodkach sportowych, klubów sportowych, szkół sportowych, ośrodkach zdrowia

- adaptacja sportowców do fizycznego obciążenia, kontrola stopnia sprawności i wysiłku
dostaw energii
- w trybie biofeedback ocena samoregulacii organizma zawodnika,sprawdzianie stanu psychoemocialnego zawodnika w trakcie zawodów
- po urazach sportowych jest możliwość w dinamicznym trybie kontrolować skuteczność stosowanych terapij lub leków

 

 


wersja do druku

Copyright © 2009,
Medical Devices s.r.o.
All rights reserved.